emaconference@rahedanesh.ac.ir
گواهی ارایه مقاله در نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین به دو گروه گواهی ارایه مقاله های بصورت سخنرانی و گواهی ارایه مقاله های با ارایه پوستری تقسیم می شوند.
در صورت ارایه و در پایان همایش گواهی به نویسنده مسوول تحویل داده خواهد شد. همچنین گواهی ارایه مقاله های پوستری پس از برگزاری همایش به ایمیل نویسنده مسوول مقاله ارسال می شود.