emaconference@rahedanesh.ac.ir

ارسال فایل های نسخه نهایی مقاله در سربرگ، پاورپوینت و پوستر

آن دسته از پژوهشگران فرهیخته که مقاله آن ها پذیرش شده و هزینه های مربوط مقاله را به ترتیب یاد شده واریز کرده اند بایستی نسخه نهایی مقاله که مطابق نظر داوران اصلاح نهایی شده و در صفحه حاوی سربرگ همایش سازماندهی شده است را به همراه فایل پاورپوینت (برای مقاله هایی با پذیرش ارایه شفاهی) و فایل حاوی نسخه الکترونیکی پوستر مقاله (برای مقاله هایی با پذیرش پوستری) تا تاریخی که در قسمت رویدادهای همایش اعلام شده به سایت همایش ارسال نمایند.

جهت دریافت و تدوین الگوی پوستر و پاورپوینت کلیک کنید