تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

تاریخ عنوان
سی ام تیر 1396 آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
دو هفته پس از ارسال مقاله اعلام نتایج پذیرش مقالات
پانزدهم اردیبهشت 1396 ثبت نام زود هنگام کنفرانس (10 درصد تخفیف)
پانزدهم مرداد 1396 آخرين مهلت ثبت نام در همايش
بیست و یکم شهریور 1396 تاریخ برگزاری همایش