تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

تاریخ عنوان
دوم شهریور 1396
دهم شهریور 1396
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
دو هفته پس از ارسال مقاله اعلام نتایج پذیرش مقالات
پانزدهم اردیبهشت 1396 ثبت نام زود هنگام کنفرانس (10 درصد تخفیف)
پانزدهم مرداد 1396
پنجم شهریور 1396
آخرين مهلت ثبت نام در همايش
بیست و یکم شهریور 1396 تاریخ برگزاری همایش