اهداف همایش

اهداف همایش

همایش با توجه به چشم‌انداز تعریف‌شده اهداف زیر را دنبال می‌کند:

افزايش بينش و بصيرت علمي در موضوعات كلي و جزئي در حوزه ی مربوطه

ثبت و سازماندهي نتايج تحقيقات در مجامع علمي داخلي و بين المللي

معرفي محققان حوزه مربوطه به جامعه علمي داخلي و خارجي

انگیزش ملی به منظور توجه به امر توسعه پایدار به عنوان محور اصلی توسعه

كارآفريني در رابطه با خدمات علمي و كاربردي در زمينه بر طرف كردن نيازهاي افراد و جوامع انساني

برگزاری کارگاه­ های تخصصی در زمینه محورهای کنفرانس

آشنایی با آخرین دستاوردهای روز علمی و تحقیقاتی حوزه های مربوطه در ایران و جهان